Έκθεση για την κατάσταση της Ελληνικής Βικιπαίδειας, Μάιος 2008

Έχω κάνει αρκετές συζητήσεις για το σημείο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική Βικιπαίδεια, έχω δει διάφορες συγκρίσεις ανάμεσα σε αυτήν και την αγγλική Βικιπαίδεια, έχω διαφωνήσει με κάποιους για το επίπεδό της είτε το θεωρούν καλύτερο είτε το θεωρούν χειρότερο από ότι το βλέπω εγώ. Καθώς πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει για να αντιληφθούμε ποιά είναι η πορεία μας και τυχόν λάθη που πρέπει να διορθώσουμε ή βελτιώσεις που δεν έχουμε εφαρμόσει, επιχειρώ μια καταγραφή πληροφοριών και τυχόν συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτές.

Άρθρα

Σύνολο άρθρων στην ελληνική βικιπαίδεια όπως δίνεται από τα στατιστικά: 33774 [1].

Επέκταση

Άρθρα σημασμένα με {{επέκταση-xxxxx}}: : 3704 μοναδικά άρθρα [διπλομετρώντας περίπου 4900 (μετρώντας τα άρθρα που περιλαμβάνονται στις υποκατηγορίες, ορισμένα μπορεί να βρίσκονται ταυτόχρονα σε δύο κατηγορίες)][2]. Εδώ πρέπει να σημειώσω για την δομή της ταξινόμησης των επεκτάσιμων άρθρων, ότι ορισμένες κατηγορίες χρειάζονται αναδιάταξη (βρίσκονται ταυτόχρονα σε κατηγορία και στην μητρική της, ή απ’ευθείας στην κεντρική).

Άρθρα σημασμένα με {{βελτίωση}}: 131 [3]. Τα άρθρα εδώ βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις, από άρθρα που ξεφεύγουν οριακά από stub έως σχετικά ανεπτυγμένα άρθρα που απλώς θεωρούνται μικρά λόγω της σημαντικότητας του θέματος. Τυπικά τα περισσότερα άρθρα που δεν είναι αξιόλογα θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται εδώ εφόσον έχουν περιθώριο βελτίωσης οπότε η τοποθέτηση του προτύπου είναι μάλλον αυθαίρετη/υποκειμενική.

Έχω αμφιβολίες για την χρησιμότητα αυτών των κατηγοριών και γενικά της σήμανσης των άρθρων προς επέκταση, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πιστεύω πως στο μέλλον θα πρέπει να σκεφτούμε αν είναι καλύτερο να αφαιρεθεί η ένδειξη από το ίδιο το άρθρο και να μεταφερθεί στην σελίδα συζήτησης ως μέρος ενός συστήματος ταξινόμησης βικιεπιχειρήσεων αντίστοιχο με το αγγλικό. Σίγουρα πάντως θα προτείνω την απόκρυψη των κατηγοριών επέκτασης από το άρθρο, καθώς αφορούν διαχειριστική και όχι εγκυκλοπαιδική κατηγοριοποίηση.

Άρθρα που χρειάζονται διορθώσεις γλωσσικές ή μορφοποίησης

Υπάρχουν 509 άρθρα με σήμανση {{επιμέλεια}} [4]. Εδώ έχουμε διάφορα άρθρα με διάφορα προβλήματα. Άρθρα με πολλά ορθογραφικά λάθη, άρθρα που χρειάζονται μορφοποίηση και δημιουργία συνδέσμων, άρθρα που είναι ριγμένα χύμα. Πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ καλά κείμενα που με λίγη επιμέλεια θα είναι πάρα πολύ καλά άρθρα, ορισμένα πιθανότατα να χρειάζονται διαγραφή όχι επειδή χρειάζονται επιμέλεια αλλά επειδή δεν είναι εγκυκλοπαιδικά ή απλώς μπορούν να συγχωνευθούν.

Υπάρχουν 58 άρθρα σε διάφορα στάδια μετάφρασης, από πλήρως αγγλικό κείμενο εώς μεταφρασμένα άρθρα με ελάχιστο αγγλικό κείμενο [5]. Βλέπω διπλές κατηγορίες και άρθρα που μένουν αιώνια αμετάφραστα. Πιθανότατα να χρειάζεται να διαγραφούν άμεσα, ώστε να μην απωθούν χρήστες που θα μπορούσαν να γράψουν κάτι από μόνοι τους.

Άρθρα που χρειάζονται διορθώσεις στην ουσία του περιεχομένου

Υπάρχουν 317 άρθρα για προβλήματα όπως απουσία παραπομπών και αμφισβητούμενη ακρίβεια ή ουδετερότητα [6]. Δυστυχώς ορισμένα από αυτά βρίσκονται με αιώνια σήμανση αντί να διορθωθούν. Μάλλον είναι παρεξηγημένη η έννοια της σήμανσης – είναι πρόσκληση για συζήτηση/διόρθωση και όχι απλώς αποποίηση ευθύνης.

Ποιότητα άρθρων, κάλυψη θεμάτων

Το περισσότερο ενδιαφέρον κομμάτι. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά άρθρα στην Βικιπαίδεια.

Επί του παρόντος υπάρχουν 45 αναγνωρισμένα αξιόλογα άρθρα, και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον διπλάσια άρθρα που χρειάζονται ελάχιστη ακόμη επεξεργασία για να φτάσουν σε αυτό το σχεδόν τέλειο επίπεδο.

Δυστυχώς τα ποιοτικά άρθρα είναι κατανεμημένα ανισομερώς στους διάφορους τομείς. Γενικώς καλά άρθρα υπάρχουν σε τομείς όπως η ζωγραφική, η ιστορία, η αρχαιολογία και μερικούς ακόμη, ενώ άλλοι τομείς όπως κλασική φυσική, απλή αριθμητική, βιολογία κλπ. είναι σχεδόν απόντες.

Σχετικά με την πάγια θέση μου, δηλαδή ότι δυστυχώς ακόμη, η Βικιπαίδεια περιλαμβάνει άρθρα που δεν θα περίμενε να βρει κάποιος σε μια συνηθισμένη εγκυκλοπαίδεια, αλλά δεν περιλαμβάνει άρθρα που θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχουν σε οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια: Δυστυχώς επιβεβαιώνομαι. Από ένα κατάλογο 1000 άρθρων που θεωρούνται τα σημαντικότερα άρθρα που θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε γενική εγκυκλοπαίδεια[7], 277 δεν υπάρχουν καθόλου, 541 είναι προς επέκταση, 179 είναι τυπικού μεγέθους άρθρα (10-30k), και μόνο 55 είναι μεγάλα άρθρα (> 30k)[8] (από τα οποία 13 αξιόλογα).

Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Εδώ πάμε καλά, υπάρχουν μόνο 3 δεν υπάρχουν άρθρα σημασμένα ως προβληματικά [9], ελπίζοντας να μην υπάρχουν περιπτώσεις που απλώς δεν έγιναν αντιληπτές. Να σημειώσω ότι πλέον είναι συνηθέστερο να διαγράφεται αμέσως ένα άρθρο όταν είναι εμφανές ότι δεν είναι ο συντάκτης του περιεχομένου αυτός που το ανέβασε, αντί να ζητάμε άδεια εκ των υστέρων.

Εικόνες

To σύνολο αρχείων στην ελληνική βικιπαίδεια είναι 6773. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη των άρθρων σε συνδυασμό με τα Commons. Από πέρυσι έχουμε κατορθώσει να περιορίσουμε τον αριθμό των εικόνων με προβληματικά πνευματικά δικαιώματα και παρουσία στην Βικιπαίδεια. Ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι το ξεκαθάρισμα εικόνων που δεν καλύπτουν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.

Παραπομπές

  1. 1 ^ Στατιστικά Βικιπαίδειας
  2. 2 ^ Άρθρα προς επέκταση
  3. 3 ^ Βελτίωση
  4. 4 ^ Επιμέλεια
  5. 5 ^ Άρθρα προς διόρθωση μετά τη μετάφραση: 2, Άρθρα προς μετάφραση: 53, Αμετάφραστα άρθρα: 1, Προσεγγιστικές μεταφράσεις: 3, σύνολο: 58 άρθρα
  6. 6 ^ Άρθρα που χρειάζονται παραπομπές: 237, Άρθρα με θέματα αμφίβολης σπουδαιότητας: 20, Αμφισβητούμενη ακρίβεια: 8, Αμφισβητούμενη ουδετερότητα: 43, Ελληνοκεντρικά άρθρα: 9, σύνολο: 317 άρθρα
  7. 7 ^ List of articles every Wikipedia should have
  8. 8 ^ List of Wikipedias by sample of articles
  9. 9 ^ Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Created by Alex Volkov