Διάγραμμα όπου φαίνεται πως οι χώρες της ΕΕ χρωστούν η μία στην άλλη.

Το διάγραμμα είναι από το άρθρο των ΝΥΤ «In and Out of Each Other’s European Wallets«. Αντιλαμβάνομαι το ότι είναι αρκετά πολύπλοκο ώστε να μηδενίσουν τα χρέη που εξισώνονται μεταξύ τους. Επιβεβαιώνει όμως το παράλογο του συστήματος.

Απάντηση