Παρουσιάσεις Wikidata

 

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 στο Παράρτημα του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. Συνδιοργανώθηκε από την ομάδα του OpenThessaloniki (http://openthessaloniki.org) και τη Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ..